Rekrutacja - Biuro Rekrutacji
ul. Boh.Westerplatte 64, p. 320 (II piętro)
tel./fax: 59 84 05 950
**
Kierunki i specjalności
SPS SDS STACJONARNE NIESTACJONARNE
Zwiń wszystkie


Lista kierunków i specjalności:


Objaśnienia skrótów:

SPS - studia pierwszego stopnia
SDS - studia drugiego stopnia
STS - studia trzeciego stopnia
st. - stacjonarne
nst. - niestacjonarne
n - specjalność nauczycielska
nn - specjalność nienauczycielska
* - kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu akceptacji MNiSW
** - dotacja na zakup pomocy dydaktycznych przysługuje studentom spełniającym warunki otrzymania stypendium socjalnego


Zarejestruj się online:

e-rekrutacja

Studia podyplomowe

Wszelkich informacji odnośnie studiów podyplomowych udzielają odpowiednie instytuty.

Tłumaczenie strony:
zwiń
Biuro rekrutacyjne:
zwiń

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk
pokój 320 (II piętro)

Telefony kontaktowe:
(59) 84 05 950
532 542 583
(59) 84 05 910 (kierunki medyczne)

Fax:
(59) 84 05 950

e-mail: rekrutacja@apsl.edu.pl

Adres korespondencyjny
ul. Arciszewskiego 22a
76-200 Słupsk
z dopiskiem Rekrutacja
Komisje rekrutacyjne:
zwiń
Harmonogram posiedzeń Komisji Rekrutacyjnej:

24 lipca – dla pierwszego naboru (termin składania dokumentów do 18.07.)
27 sierpnia – dla kierunku pielęgniarstwo (pomostowe)
15 września – dla drugiego naboru (termin składania dokumentów do 12.09.)
19 września – dla kierunku ratownictwo medyczne – niestacjonarne oraz dla kandydatów z poprawką na egzaminie dojrzałości

Status swojego przyjęcia można sprawdzić logując się na swoje NIU w dniu posiedzenia Komisji (odpowiednio dla kierunku) w godzinach popołudniowych
Pliki do pobrania:
zwiń
 • Zasady i tryb przyjęć oraz zakres egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2014/2015
  uchwała
 • Uchwała w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego na lata 2012-2014
  pobierz plik
 • Wysokości opłat rejestracyjnych wnoszonych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2014/2015
  pobierz plik
 • Zasady i wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2014-2015
  pobierz plik
 • Organizacja roku akademickiego 2014-2015
  pobierz plik
 • Zarządzenie w sprawie wysokości opłat z tytułu różnic programowych, powtarzania przedmiotu, etc
  pobierz plik
 • Zarządzenie w sprawie zasad i wysokości opłat za kształcenie na drugim kierunku
  pobierz plik
 • Zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne
  pobierz plik
Liczba kierunków: 45, liczba specjalności: 114, liczba specjalności do wyboru: 212